Vi är Varbergs Förenade Surfare – en samling människor med passion för vågorna. Vi vill främja och ta hand om det engagemang som finns inom surfsporter i Varberg, samt dela vår passion med de som är nyfikna. Som medlem kan du påverka etablering av Stormhuset på flera olika sätt.

Stormhuset


Vi är många som bor kvar i Varberg på grund av vågorna, och många som har flyttat hit på grund av dem.

Vi har ett intimt förhållande till naturen och vår samlingsplats är vid havet, året om.
Vi har Apelviken i vårt hjärta och vill värna om den.

Vi vill skapa en unik, föreningsdriven mötesplats i Apelviken. En plats som är välkomnande, inspirerande och lättillgänglig. En plats som:

 • Underlättar en surfsäsong året om.
 • Tillgängliggör surfsporter för fler.
 • Sänker ingångströskel för unga och fungerar som bas för ungdomsverksamhet.

Vi tror Stormhuset kan bli den motor som behövs för att fler ska röra sig i Apelviken utanför högsäsong.

Vår vision

Ta del av en stark gemenskap och hjälp oss att bli en samlad röst för att värna våra surfspots.


Snabb överblick


Stormhuset är ett samverkansprojekt mellan Varbergs Förenade Surfare och Varbergs kommun.

Stormhuset innebär nya byggnader där husbilarna har stått vid surfparkeringen.
Totalt handlar Stormhuset om 500 kvm byggnader + terrass.

Därutöver kommer ett ”surftorg” byggas, där olika typer av aktiviteter kan förekomma.

Varbergs kommun kommer fortsatt äga marken vid surfparkeringen.
Föreningen Varbergs Förenade Surfare arrenderar marken och bygger de egna faciliteterna.

I den preliminära kalkylen har vi utgått från att Stormhuset ska bestå av följande:

 • Föreningslokal/Samlingsrum
 • Bastu
 • Omklädning
 • Toalett/dusch
 • Förråd
 • Servering

Efter otaliga möten och diskussioner med förvaltningar och bolag inom Varbergs kommun, har Varbergs Förenade Surfare kommit fram till följande ramar för etablering av Stormhuset:

 • Två huskroppar
 • Total byggnadsarea om 500 kvm + terrass
 • Träbyggnader
 • Enkla effektiva byggnadsvolymer
 • Trappning som skapar interaktion och utsikt samt möjliggör tillgänglighet utan hiss.

Enligt detaljplanen har Stormhuset följande förutsättningar:

 • Största tillåtna byggnadsarea: 500 kvm
 • Högsta nockhöjd över nollplanet: +8meter
 • Inom 150 kvm från nockhöjden vara +9meter över nollplanet.
 • Taklutning mellan 8 och 22 grader
 • Byggnader ska utformas med matta, mörka tak
 • Byggnader ska ha en golvhöjd om lägst +2,5 meter.
 • Konstruktionsdelar som ligger lägre än +3,5 meter ska utföras i vattentåliga material för att minimera skador vid eventuella höga vattennivåer.

Följ arbetet - Få Stormhusets nyhetsbrev!

[contact-form-7 id="47167"]

Nyheter


Fler Nyheter