Stormhuset Steg2

Tack vare Varbergs Sparbank genom Sparbanksstiftelsen Varberg har föreningen blivit beviljade bidrag för genomförande av steg2 i arbetet om Stormhuset.

Under 2021 genomfördes steg1 med syftet att börja ta surfparkeringen i anspråk samt skapa intresse från fler att engagera sig i arbetet om Stormhuset.

Föreningen prototyp-testade uthyrning av brädförråd för att undersöka efterfrågan och därmed potentiella intäktsmöjligheter.

I steg1 visade sig Intresset vara över förväntan och alla förrådsplatser blev snabbt uthyrda. Föreningen prioriterar uthyrning till ungdomar under 21 som också har halverad hyra.

Vad innebär steg2?

Steg2 innebär byggnation av ytterligare ett förråd för uthyrning och på så sätt säkerställa en stor del av finansiering av driftskostnader för det planerade Stormhuset.

Föreningen vill sätta sätta upp informationstavlor som informerar om projektet Stormhuset. Vad det är. Varför Stormhuset behövs. Vilka som hjälper till att genomföra det. mm.

Steg2 innebär även workshops med medlemmar om utformning av det kommande Stormhuset, framtagning av konstruktionsritningar, kostnadsberäkning, arbete med finansiering mm.