Stormhuset – ett arbete i tre steg

Vi har fått många förfrågningar om hur arbetet går och tänkte därför förklara upplägget lite bättre.

Sedan föreningens bildande 2014 har vi arbetat för att skapa en gemensam mötesplats i Apelviken. Det har varit en lång och mödosam process som fick ny energi 2021, när föreningen förhandlade fram ett arrendeavtal med markägaren Varbergs kommun, för att kunna bygga själva.

Sedan 2021 är arbetet indelat i steg: 1,2,3.

Steg 1

Under 2021 genomförde föreningen steg 1 med syftet att ta surfparkeringen i anspråk samt skapa intresse från fler att engagera sig i arbetet om Stormhuset. Tack vare stöd från Sparbanksstiftelsen Varberg om 150 tkr kunde föreningen prototyp-testa uthyrning av brädförråd för att undersöka efterfrågan och därmed potentiella intäktsmöjligheter för en kommande driftsbudget.

Ett förråd byggdes som baserades på 2 begagnade 20-fots containers. Dessa kläddes in för att skapa en byggnad som smälter in på platsen.

Intresset visades vara över förväntan och alla förrådsplatser blev snabbt uthyrda. Föreningen prioriterade uthyrning till ungdomar under 21 som också har halverad hyra.

Steg 2

Eftersom steg 1 föll bra ut, valde föreningen att fortsätta arbetet och under 2022 genomfördes steg 2. Tack vare stöd från Sparbanksstiftelsen om 245 tkr kunde föreningen förbättra det första förrådet och bygga ytterligare ett förråd för uthyrning. Även här har intresset varit över förväntan och nästan alla platser är redan uthyrda. På så sätt har föreningen säkerställt en intäktsmöjlighet för driftkalkylen till det kommande Stormhuset.

Parallellt med arbetet om förråd har föreningen tagit fram skissar och preliminära kostnadsförslag för att kunna skicka in ansökan om bidrag för genomförande av steg 3.

I dagsläget har föreningen 4 styck 20 fot containrar som förväntas ha mycket lång livslängd. Dels den tekniska livslängden, dels medlemmars fortsatta efterfrågan på att hyra förvaring för surfutrustning i Apelviken.
Hittills har steg 1 och 2 bekräftat en arbetsmetod som engagerat medlemmar, skapat delaktighet och fått fler ungdomar in i surf-sporterna.

Steg 3

Vi håller på med ansökningar och vid eventuellt erhållna bidrag från Allmänna Arvsfonden och Sparbanksstiftelsen, kommer Steg 3 innebära projektering och byggnation av själva Stormhuset.