Förbättring av förråden

Det har varit en del utmaningar med att få tag på fler containrar i tillräckligt bra kvalitet för att förbättra våra förråd, men nu känns det äntligen som vi är i gång igen.

Till vår hjälp har vi återigen Martin från Strömmaberg Bygg & Trädgårdsmästeri som ser till att containrarna kommer smälta in bra i området.

Hållbarhetsarbete

Material till förrådet består till stor del av återbruk i form av begagnade containers. Beklädnadsmaterialet är lokalt och sågas upp av en lokal såg vilket innebär kortare transporter.

Säkerhet

Nu återstår bara att sätta upp låsbommar så all utrustning förvaras säkert i bodarna.