Varbergs Förenade Surfare är en ideell intresseförening som bildades 2014 för att samla surfare i de olika surfdisciplinerna kring tre kärnfrågor: Mer gemenskap, Värna våra surfspots och Samlad röst.

Ta del av en stark gemenskap och hjälp oss att bli en samlad röst för att värna våra surfspots.


Surfkultur - Att surfa tillsammans


Här hittar du viktiga saker som gör surfupplevelsen säkrare, roligare och
får veta mer om hur de olika surfdisciplinerna funkar tillsammans.

Läs mer

Om föreningen


Varbergs Förenade Surfare är en ideell intresseförening utan vinstintresse, vi är politiskt och religiöst obundna. Föreningen bildades 2014 för att samla surfare i de olika surfdisciplinerna kring tre kärnfrågor: mer gemenskap, värna våra surfspots samt att vara en samlad röst för Varbergs surfcommunity.

Föreningen har vid årsskiftet 2021 strax över 300 betalande medlemmar, surfare från alla discipliner som bor eller surfar i Varbergs kommun.

Under åren har ett antal lyckade arrangemang genomförts, främst med inriktning mot barn och ungdomsverksamhet. Genom vårt engagemang och föreningens storlek har vi även kommit att bli det naturliga bollplanket för Varbergs kommun att vända sig till i alla surfrelaterade frågor.

För närvarande är huvudfrågorna som vi engagerar oss i; ombyggnationen av Apelviken med tillhörande parkeringsproblematik, ett eventuellt ”Stormhus” samt parkeringsfrågan i Läjet.

Utöver detta så kommer vi att fortsätta med barn och ungdomsverksamhet samt genomföra strandstädningar på våra surfspots.

Kontakta styrelsen


Skicka mail

Styrelsen


Styrelsen skall representera alla surfdiscipliner: vindsurf, kitesurf, vågsurf samt SUP.
Vi eftersträvar också en jämn könsfördelning i styrelsen.

Varbergs Förenade Surfare
org.nummer 802487-8632
Magasingatan 76
43235 Varberg

info@varbergsforenadesurfare.se
medlems/köpvillkor