Extrainkallat årsmöte

I samband med medlemsdialog 2 gällande Stormhuset hade styrelsen kallat till extra årsmöte.
Anledningen för det extra årsmötet är uppgradering av föreningens arbetssätt – Det vi har kallat VFS 2.0 enligt februarimötet.

Syftet var att kunna välja in nya styrelsemedlemmar samt förslag till stadgeändringar.

Detta kan ju låta som onödig byråkrati för en surfförening, men är viktigt ifall vi ska ta oss an stora projekt som det kommande Stormhuset.

Ändringar

Årsmötet beslutade att ge sitt bifall till stadgeändringarna, som därför kan beslutas på ordinarie årsmöte i höst.
Ändringarna är i korthet att:

  • Styrelsen skall kunna bestå av ordförande samt 5-9 ledamöter istället för 1+7.
  • Föreningen ska ha en valberedning
  • Alla surfgrenar skall vara representerade i styrelsen (istället för 2 styrelseledamöter per surfgren).

Årsmötet adderade även en skrivelse i stadgarna om att föreningen aktivt jobbar för en jämn könsfördelning för att förtydliga hur viktigt vi tycker att det är!

Årsmötet beslutade även att välja in två nya styrelseledamöter. Vi är därför väldigt glada att kunna välkomna Maja Karlström och Andreas Rehn.

Till valberedningen valdes Kristján Fannar och Thomas Andersson.

Du kan se samtliga styrelsemedlemmar samt valberedningen HÄR.