Historiskt årsmöte

Den 5 februari hade Varbergs Förenade Surfare ett välbesökt och historiskt årsmöte i Apelviken.

Ny styrelse

På årsmötet valdes den nya styrelsen in och den består i nuläget av ordförande Kjell Sallén, sekreterare Stellan Nyberg och ledamoterna Johan Hellman, Fredrik Bergström, Simon Jonasson och Caroline Larsson.

Dagordning

På årsmötet diskuterades frågan om fortsatt kitesurfande i Björkäng och Varbergs kommun representerades av Magnus Thomsson, destinationsutvecklare och Åsa Svensson, landskapsarkitekt med ansvar för stränder och badplatser på hamn- och gatuförvaltningen.

De pratade om att Varbergs kommun vill ha fortsatt kitesurf i Björkäng. De har träffat länsstyrelsen på hög nivå och drivit frågan. Som det ser ut nu kommer det att handla om en form av zonindelning där badare respektive surfare har företräde, detta kommer att märkas ut tydligt med bojar. Det kommer även att bli tydligare skyltning om vad som gäller dvs. även för hundägare, badande mm. VFS ser mycket positivt på planerna och har redan bokat in uppföljningsmöte med Åsa för att titta närmare på de praktiska detaljerna.

I den engagerade diskussionen som uppstod kom även parkeringsfrågan i Läjet på tal, något som VFS försökt jobba med tidigare med ganska sval respons av kommunen. Magnus Thomsson lovade att ta tag i frågan igen och att det nu skall vara ett mer aktivt deltagande från kommunen. VFS har redan skickat in förslag till kommunen som nu får chansen igen att förbättra för oss surfare. Vi lär få anledning att återkomma om det framöver.

Vidare informerade Kristján Fannar om föreningens arbete för en gemensam mötesplats i Apelviken.
En mötesplats som kan fylla viktiga funktioner som omklädning, dusch, förvaring samt fungera som bas för framtida ungdomsverksamhet.

I den nu godkända detaljplanen för Apelviken finns planer på ett surfhus som skulle kunna bli denna framtida mötesplats.

VFS har gjort en förstudie på finansiering mm. och finner att det skulle vara realistiskt att fortsätta jobba för ett förverkligande av ett surfhus.
Detta kommer dock att kräva att VFS tar ytterligare steg framåt som förening. Något som vi kallat VFS 2.0.

Ytterligare information om surfhuset kommer snart och en medlemsdialog kommer att ske inom kort så håll utkik på denna sidan om du vill ha chansen att påverka!

VFS 2.0

Ett led i förändringen mot VFS 2.0 är att föreningen behöver ha aktiva medlemmar, det vill säga att man är betalande medlem på årsbasis till skillnad från tidigare då man egentligen varit medlem när man erlagt medlemsavgiften och sedan fortsatt vara det år ut och år in. Detta för att kvalificera föreningen för framtida bidrag mm.

Beslut

Årsmötet beslutade enhälligt i tre frågor.

  1. Att VFS skall fortsätta jobba mot förverkligandet av ett surfhus.
  2. Att VFS därför skall uppgradera sig till VFS 2.0
  3. Att medlemsavgiften från och med årsmötet skall vara 100 kronor/person, alternativt 300 kronor/familj och kalenderår.

Vi jobbar febrilt på en smidig och säker betallösning och återkommer inom kort så fort de bitarna är på plats!

Håll utkik som sagt för snart kommer mer info om surfhuset och inbjudan till medlemsdialog!

//Styrelsen