Fullsatt igen!

Den 15 april genomförde vi det andra av tre medlemsmöten om Stormhuset, och vilket fantastiskt engagemang våra medlemmar visar.

Eftersom endast ett begränsat antal medlemmar kan närvara på designdialogen med kommunen genomför föreningen egna medlemsdialoger.

Du kan läsa mer om kommunens designdialog här.

Vi matchar helt enkelt kommunens arbetssätt för att ge så många medlemmar som möjligt chans att vara delaktiga.

För att sätta arbetet i en sammanhang, gav Kristján Fannar en kort status för projektet sedan föregående medlemsdialog och återberättade vad kommunens representanter hade presenterat på dialogmöte2

Medlemsdialog 2

Alla de idéer som kom fram under första dialog-rundan hade bearbetas av arkitekter som tagit fram två skissförslag.

Den andra medlemsdialogen handlade därför om att utvärdera arkitekternas två skissförslag, komplettera och prioritera. Men kanske viktigast av allt, att få in fler tankar och idéer om framtidens Stormhus i Apelviken.

Det var stora skillnader mellan skissförslagen men de hade följande gemensamt

Du kan se bilder och läsa mer om de två skissförslagen här

Övning

I mindre grupper fick medlemmar kommentera och utvärdera förslagen samt lägga till nya idéer genom att:

  • Föreslå̊ aktiviteter och karaktär för området – så att det kan bli en inkluderande, spännande och användbar plats – sommar som vinter.
  • Markera de tre viktigaste sakerna.

De två arkitektförslagen diskuterades, vändes och vreds på med hjälp av pennor, saxar och lim. Tanken var att med utgångspunkt i de två arkitektförslagen, skulle varje grupp redovisa ÉTT eget förslag.

Nedan ser du ett exempel på en av gruppernas redovisning:

Varje grupp fick presentera sitt förslag och de tre mest prioriterade sakerna. Samtliga underlag hängdes upp för diskussion och dokumentation.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att ingen av grupperna föredrog något enskilt förslag, utan ville kombinera delar från de olika förslagen.

Till exempel hade alla grupper utgått från planlösningen från förslaget ”vågor”, men gillade designen från förslaget ”framkanten” eftersom det upplevdes mer tidlöst.
Det viktigaste uppdraget ansågs vara att få till en fungerande planlösning.
En badtunna ansågs inte så praktisk, men däremot önskades en bastu.

Samtliga grupper ville inte ha för stor servering eller att denna skulle särskiljas från surf-faciliteterna. Grupperna önskade en helhetsupplevelse av området.

Det var mycket fokus på utomhusområden. Här önskades att arkitekterna jobbade med nivåskillnader för att skapa ytor i lä.
Dessutom önskades mjukare former på utomhusytorna istället för kantigt, för att dessa skulle smälta bättre in i området

Takterrassen ansågs som viktig, samt att denna var lättillgänglig och att man kunde stå skyddad, eller i lä och titta ut över viken.
En verkstad upplevdes inte så högt prioriterat. Medlemmarna ansåg att det skulle bli mer enkelt ”skruvande” i Stormhuset och inte plastning brädor. Att jobba med kemikalier skulle dessutom bli en fråga om ventilation och risk för allergiker mht epoxy mm.

Variationen och bredden av medlemmarnas kompetenser kom verkligen till sin rätt och vi märkte hur viktigt det är att alla surfgrenar var representerade!

Vidare arbete

Vi tar med oss kvällens underlag till nästa träff med kommunen där vi även kan fördjupa lite av kvällens diskussioner.

Utifrån workshop 2 och medlemsdialog 2 kommer arkitekterna ta fram ÉN slutskiss. Som experter på surf och tillvägagångssätt för utövande, kommer Varbergs Förenade Surfare bjudas in att delta i skissandet.

Under workshop 3 kommer slutskissen sedan utvärderas och vi kommer även bjuda in till en sista och avslutande medlemsdialog.

Klicka på bilden nedan för en sammanställning av kvällens alla önskemål/förslag: