En omfattande omvärldsanalys

Efter att Varbergs Förenade Surfare bildades i 2014 har frågan om en gemensam mötesplats i Apelviken drivits i projektform. När Apelvikens detaljplan blev framtagen 2016 kunde arbetet konkretiseras ytterligare.

Som en del av föreningens förundersökning genomfördes en omfattande omvärldsanalys. Vi ville hitta bra referensprojekt att förhålla oss till och lära oss av. Se hur andra hade genomfört sina föreningshus, vilka aktörer som var involverade och hur finansieringen fungerade.

Nedan ser du ett utdrag av de danska referensprojekten.

Sammanfattningsvis är den största lärdomen, att till skillnad från Sverige, så bidrar de danska kommunerna till finansiering samt ger driftsstöd.

Den arkitektoniska nivån är hög i Danmark, men det saknas en naturlig mötesplats mellan utövare och allmänhet. I de danska föreningshusen har allmänheten nämligen endast tillgång till utomhusytorna.

Föreningen anser därför att en enklare servering är nödvändig i det kommande Stormhuset för att skapa en naturlig mötesplats och kontaktyta mellan surfare och allmänheten.


Det första referensprojektet bör vara Hummerhuset i Klitmöller, en viktig del i Cold-Hawaii.
I huset samsas två föreningar: Surfklubben NASA och den lokala biologiska föreningen.

Huset är uppfört 2012 och ägs av Thisted kommun. Här finns föreningslokaler, kontor, toaletter samt förvaring av utrustning. En stor trappa samt utsiktsplats för att kunna följa de som är på vattnet.

Ett annat imponerande projekt är Vejle Kajakklubbs flytande föreningshus om ca 550kvm.
Här finner vi både föreningslokaler, omklädningsrum, bastu samt förvaringsutrymmen i en anläggnings skräddarsydd för kajak.

Som en del av besöksnäringsprojektet ”Røsnæs rundt” har Kalundsborg kommun uppfört ett aktivitetshus om 300kvm som nyttjas av den lokala havskajakföreningen och Røsnæs vinterbadarförening. Föreningarna har dock inte särskild stor verksamhet så huset är öppet med självbetjäningsprincip för kaffeautomat, förvaring samt bastu.

Det äldsta referensprojektet är från Amager strand vid Köpenhamn. Här har kommunen uppfört ett maritimt ungdomshus som nyttjas av Amager Strand Segelsällskap samt skapar förutsättningar för vattenaktivitet för närområdets skolor.
375kvm byggnation med arkitektonisk höjd.

Bra förutsättningar

Med hjälp av våra referensprojekt samt Nicks första skissförslag för Stormhuset känner vi oss väl förberedda för fortsatt diskussion om Stormhusets utformning tillsammans med Varbergs kommun.