Så här går det till!

Under 2019 håller Varbergs kommun och det kommunala bolaget Varbergs Fastighets AB i en designdialog där föreningar och verksamheter i Apelviken bjuds in till att vara delaktiga i processen om utformning av Stormhuset och utemiljöer.

Träffarna kommer handla om vad man ska kunna göra på platsen och hur den ska se ut. Resultatet av designdialogen kommer sedan ligga till grund för projektering av Stormhuset och utemiljöer.

Kommunens designdialog består av tre workshopar: 14 mars, 11 april och 5 september

Varbergs Förenade Surfare har fått en ansenlig representation bland deltagare på kommunens designdialog.

Eftersom endast ett begränsat antal medlemmar kan närvara på designdialogen genomför föreningen egna medlemsdialoger inför varje träff med kommunen.

Syftet med föreningens egna medlemsdialoger är att samla idéer från medlemmar som sedan föreningens representanter ofiltrerat tar med sig in kommunens designdialog.

Du kan läsa mer om den första medlemsdialogen här

Du kan läsa mer om den andra medlemsdialogen här.

Prioritering

Hela konceptet för kommunens designdialog är att ta hjälp av flertalet aktörer för att Stormhuset, torget och parkeringen intill ska bli så bra som möjligt.

Det handlar om tidig kunskapsinhämtning och bred förankring, där dialogens deltagare tillsammans tar fram idéer och lösningar och är med och prioriterar de förslag som kommer fram.

Arbetsmetoden kan enkelt förklaras som en tratt, där man börjar brett för att sedan stegvis konkretisera och prioritera de olika idéerna.

Workshop 1 handlar om visioner och idéer.
Alla de idéer som kommer fram under workshop 1 bearbetas av arkitekter och de tar fram två skissförslag.

Workshop 2 handlar om att utvärdera arkitekternas två skissförslag, komplettera och prioritera.
Efter workshopen tar arkitekterna fram ett skissförslag

Workshop 3 handlar om att utvärdera slutskissen
Efter workshop 3 kommer slutskissen eventuellt bearbetas för att sedan ligga till grund för projektering av hus och utemiljöer.

Vill du också vara med och tycka till om Stormhuset och delta på föreningens egna medlemsdialoger, så kan du enkelt bli medlem här