Andra designdialogen med kommunen

Den 11 april deltog vi i den andra av tre workshopar som kommunen arrangerar. Aktörer i Apelviken bjuds in till att vara delaktiga i processen om utformning av Stormhuset och utemiljöer.

Du kan läsa en beskrivning av kommunens designdialog här

Alla de idéer som kom fram under workshop 1 hade bearbetas av arkitekter som tagit fram två skissförslag.

Workshop 2

Den andra workshopen handlade om att utvärdera arkitekternas två skissförslag, komplettera och prioritera. Men kanske viktigast av allt, att få in fler tankar och idéer om framtidens Stormhus i Apelviken.

Presentation av två skissförslag

Två skissförslag presenterades av Sweco och Tengbom. Det var stora skillnader mellan förslag men de hade följande gemensamt

Förslag: VÅGOR

Det första förslaget hade arbetsnamnet vågor med inriktning återbruk, klimattänk och jordnära i böljande former.
Förslaget hade én huskropp och temat återbruk, med bland annat containrar som en del av designen.

Förslaget innehöll även surfinspirerad utrustning, sittstenar från kommunens upplag, en konstinstallation (Supertube) på husets fasad, en containerscen, möjlighet för parkour/klättring samt slackline och en hot tub.

Nedan ser du ett par bilder för förslag: vågor

 

Förslag: FRAMKANTEN

Det andra förslaget hade arbetsnamnet framkanten med inriktningen: tydliga former där trä̈ möter betong. Förslaget hade två huskroppar och en större café/restaurangdel.

Förslaget innehöll även skejtbara möbler, en scen intill huset, en elgrill för matlagning utomhus, en träyta för yoga, en hinderbana/träningsredskap intill sanddynerna och en bastu med utsikt över havet.

Nedan ser du ett par bilder för förslag: framkanten

Övning

I tre mindre grupper fick deltagarna kommentera och utvärdera förslagen samt lägga till nya idéer genom att:

  • Föreslå̊ aktiviteter och karaktär för området – så att det kan bli en inkluderande, spännande och användbar plats – sommar som vinter.
  • Markera de tre viktigaste sakerna med klistermärke.

Nedan ser du ett exempel på en av gruppernas redovisning

Sammanfattning

Sammanfattningsvis kan vi konstatera ingen av grupperna föredrog något enskilt förslag, utan ville kombinera delar från de olika förslagen. Samtliga grupper inte ville ha för stor servering eller att denna skulle särskiljas från surf-faciliteterna. Grupperna önskade en helhetsupplevelse av området.

Förvaringsutrymmen skulle bli större och att det var mycket fokus på utomhusområden. Dessutom önskades en stor inbjudande trappa upp till takterrassen för de besökare som kommer längs tångkörarvägen.

Vidare arbete

Utifrån resultatet från workshop 2 kommer arkitekterna ta fram EN slutskiss. Som experter på surf och tillvägagångssätt för utövande kommer Varbergs Förenade Surfare bjudas in att delta i skissandet.

Under workshop 3 kommer slutskissen sedan utvärderas.