Felparkeringar i läjet

Föreningen har fått en liten blänkare från Hamn- och Gatuförvaltningen om att bilar parkeras så att räddnings- och arbetsfordon inte kommer fram på piren i Läjet.

Vi vet att vår brädeboa är en del av den problematiken och nytt bygglov är inskickat med vädjan om snabb handläggning så det kommer att lösa sig tämligen snart.

Tills dess kan vi väl se till att parkera så att vi inte skapar olägenhet för andra. Detta fixar vi va?