Kommande flytt av Brädeboa

Vi var ju inte helnöjda med placeringen av Brädeboa eftersom den placerades mitt på grusparkeringen som gjorts iordning i samband med att den norra piren i hamnen har iordningställts.

Som de flesta vet är parkeringen mycket välbesökt. Framför allt dagar med fint väder, varför föreningen har mottagit flera kritiska kommentarer som ifrågasätter varför boden placerats så att den upptar halva parkeringen.

Från styrelsens sida kan vi inte annat än hålla med. Vår avsikt med boden var ju att den skulle vara ett positivt tillskott till livet på platsen och vi har därför arbetat för en en flytt av boden till en plats där den stör minimalt.

Nytt bygglov

Vi har samrått med Hamn&Gata och hittat en ny plats 36 meter längre ut på piren. Utanför den iordningställda parkeringsytan. Fortfarande 6 meter från befintlig länga med bodar så att man lätt kommer förbi med arbetsmaskiner.

Men även om Brädeboa kan flyttas snabbt, eftersom den behöver minimalt grundarbete och lyfts med lyftöglor, så måste där till ett nytt bygglov!

Preliminär bygglovsansökan är därför inskickad tillsammans med följebrev som ber om skyndsam hantering.

Ny låsbom

I Brädeboa är det viktigt att allt är säkert och fungerar som det ska. En ny låsbom är nu monterad och klar.