Först en eloge till alla surfare

Vi vill ge alla Björkängs-surfare och skolverksamheterna en stor eloge för att hålla gränsmarkeringarna till naturområdet söder om Björkäng!

Vi vet att det är trångt för skolverksamheter under högsäsong och många nya besökare som inte har koll på förutsättningarna. Det är dock viktigt att vi hjälps åt och håller markeringarna för att fortsatt kunna surfa i Björkäng.

Nya skyltar i Björkäng

Enligt Länsstyrelsens och kommunens tidigare förslag har en skylt satts upp vid södra delen av Björkängs parkering, precis innan riggytan, som ger anvisningar för surf och bad i Björkäng.

Dessutom har de omtalade bojarna lagts i, i södra delen av Björkäng strand, som gränsmarkering till naturområdet för att illustrera vart kitesurfing och vindsurfing inte får förekomma.

Den nya ”launch-stolpen” är även uppsatt på stranden för att underlätta för de som vill self-launcha/landa på ett säkert sätt.

Vid norra nerfarten till badstranden har skylten även uppdaterats. Förutom att avråda från bad, illustrerar den bl.a. en gräns som markerar zonindelningen mellan badare/surfare och även denna har markerats med hjälp av bojar i vattnet.

  • När det är badande i vattnet har de företräde norr om markeringen.
  • Är det inga badare så är det således ok att surfa norr om markeringen men annars visar vi hänsyn och håller oss på södra sidan.

I södra delen av Björkäng har bojar satts ut för att markera gränsmarkering till naturområdet.
Tyvärr har förra veckans vindstyrkor flyttat på den yttersta bojen och den ligger numera uppe på land…
Vi vill därför påminna om att Törlans mynning kan med fördel användas som riktmärke för vart naturområdet börjar.

Nytt naturreservat

Länsstyrelsens förslag till nytt naturreservat vid Björkäng är fortfarande ute på remiss fram till den 20 september och först därefter kan ett slutligt beslut fattas.

Som vi har beskrivit tidigare, är gränsen för det föreslagna naturreservatet exakt samma som tidigare till Natura2000-området. Skillnaden är egentligen att ett naturreservat har starkare juridiskt skydd än natura2000.

Föreningen kommer att skriva ett remissyttrande med våra synpunkter innan september.