Det är i alla fall inget totalförbud för surfing i området!

I går kom Länsstyrelsens förslag till nytt naturreservat vid Björkäng. Förslaget är ute på remiss fram till den 20 september och först därefter kan ett slutligt beslut fattas.

Kort förklarat så innebär förslaget att kite och vindsurfing inte får utövas på nedan markerad yta. Dvs en remsa från strandkanten och ca 300m ut i havet. Det är dock tillåtet att surfa väster om den markerade remsan.

Enligt Länsstyrelsens förslag kommer de sätta upp skyltar vid parkeringen samt märka upp med bojar, området där kitesurfing och vindsurfing inte får förekomma.

Gränsen för det föreslagna naturreservatet är alltså exakt samma som tidigare till Natura2000-området. Skillnaden är egentligen att ett naturreservat har starkare juridiskt skydd än natura2000.

I praktiken innebär det nya naturreservatet att tillåtet surfbart område inte skiljer sig från tidigare.
Från föreningens sida är vi medvetna om att flera surfare kommer uppleva denna gräns som en kraftig förminskning från tidigare.

Föreningen vill dock återigen påpeka att denna gräns har funnits länge, men har inte förmedlats från Länsstyrelsens sida, vilket antagligen har upplevts som att den inte har funnits!

Samlad röst

Genom initiativet #SaveBjörkäng har föreningen arbetat för att möjliggöra surf vid Björkäng. Till skillnad från Länsstyrelsens ursprungliga förslag om totalförbud, har föreningen förespråkat ett större utrymme söder om havsbadet, alternativt att det endast skall förekomma förbud under häckningsperioden.

Vi kan konstatera att Länsstyrelsens nya förslag inte har tagit hänsyn alla våra önskemål. Dock så har förbudsområdet avgränsats till 300m ut i havet.

Trångt utrymme

Det föreslagna naturreservatet kommer innebära att det blir trångt för skolverksamheter i Björkäng under högsäsong.
För att undvika allt för mycket trängsel, har föreningen i samarbete med kommunen kommit fram till en lösning där kommunen skyltar upp ett område vid badstranden där surfare får företräde framför badande.

Utöver detta kommer kommunen att sätta upp särskilda stolpar där kitesurfare kommer att kunna launcha drakar.

Numera remissinstans

Genom föreningens arbete om #SaveBjörkäng upplever vi att våra intressen har fått gehör sista tiden och tas numera på allvar till skillnad från tidigare, där kommun och Länsstyrelse inte har lyssnat på surfare överhuvudtaget.

Föreningen kommer att skriva ett remissyttrande med våra synpunkter innan september.

Vill du veta mer om det föreslagna naturreservatet Sik och mysläsa 58 sidor om marina strandängar mm så är det bara att skicka ett mail till styrelsen så fixar vi ett exemplar till dig…

Vi håller er uppdatera med information om arbetet med #SaveBjörkäng.

 


Lokaltidningen Hallands Nyheter skrev en artikel om ämnet i dagens tidning.

Tyvärr är Hallands Nyheter artikeln bakom en betalvägg – men nedan finns en direktlänk.