Ett modernt sätt att väcka uppmärksamhet

Varbergs Förenade Surfare har evaluerat flera överklaganden från svenska surfföreningar mot bildande av nya naturreservat.

Mot bakgrund av dessa underlag, har Varbergs Förenade Surfare kommit fram till att vi har förutsättningar för att komma fram till en acceptabel lösning för alla parter och på så sätt undvika ett surfförbud i Björkäng.

Istället för att invänta Länsstyrelsens beslut och eventuellt överklaga detta, så vill vi nyttja hösten 2018 på att försöka lösa utmaningen genom dialog.

En del i detta arbetssätt kräver att skapa uppmärksamhet om ämnet. Vi vill visa att det är många som berörs av ett surfförbud och att vi är många som värnar om surfingen i området.

Av ovanstående anledning stödjer Varbergs Förenade Surfare det privata initiativet #SaveBjörkäng.

Genom #SaveBjörkäng-initiativet arbetar flera individer med att bilda opinion genom sociala medier och lägga ut nyheter om vad som händer i ärendet.

Från Varbergs Förenade Surfares sida vill vi hålla en god ton, precis som vi tar hand om varandra och visar respekt på vattnet så gör vi det även digitalt.
Vi vill ha en konstruktiv och positiv dialog med Länsstyrelsen, Varbergs kommun och Varbergs näringsliv.

Vårt mål är att verka för att kitesurfare får fortsätta nyttja Varbergs bästa nybörjarspot och att vi alla som surfar tar ansvar för och visar respekt för miljön, naturen och de regler som gäller!

Varbergs Förenade Surfare hoppas på att kunna lösa utmaningen genom dialog, och kommer löpande hålla medlemmar informerade om ärendet.