Första designdialogen med kommunen

Den 14 mars deltog vi i den första av tre workshopar som kommunen arrangerar. Aktörer i Apelviken bjuds in till att vara delaktiga i processen om utformning av Stormhuset och utemiljöer.

Varbergs Förenade Surfare har fått en ansenlig representation bland deltagare på kommunens designdialog.

Är du nyfiken och vill veta mer? Så kan du läsa en beskrivning av kommunens designdialog här

Arbetsmetoden kan enkelt förklaras som en tratt, där man börjar brett för att sedan stegvis konkretisera och prioritera de olika idéerna.

Workshop 1

Den första workshopen handlade om att ta fram visioner och idéer genom övningar, både enskilt och i mindre grupper.

Övning A

Deltagarna började med en övning där de fick illustrera vilken känsla de vill ha vid Stormhuset.

Varje person fick placera ett klistermärke ut med axlarna spännande/aktivt – lugnt/stilla samt del av naturen (smälter in) – något skapat (sticker ut).

Nedan ser du hur deltagarna placerade sina klistermärken.

Övning B

I den andra övningen fick deltagarna vidareutveckla känslan genom att ange vilka två aktiviteter de vill se i anslutning till Stormhuset.

Deltagarna fick ange en aktivitet per lapp och sätta upp på samma skala.

Nedan ser du hur deltagarna placerade sina lappar.

Följande aktiviteter nämndes (kvadrat överst till höger):
multiarena (2), träning, beachvolley, klättra, skate, skejt, skejta, vågpool, träna, mötas, skapa, utomhus hängyta, umgås, terrass på taket, bollar, event+musik, titta, fika, hyrning, äta, fika, duscha, umgås/mötas

Följande aktiviteter nämndes (kvadrat överst till vänster):
umgänge, utomhusgym, skejt (2), utegym, hänga, lounge, klättra, se havet (2), hänga snacka surf = gemenskap, umgås med ”alla” d v s inte bara surfare, invänta ”rätt” vind, återhämtning med mat och dryck, kurser, bastu med utsikt, mötas (umgås), grillplats

Följande aktiviteter nämndes (kvadrat underst till vänster): Gött häng, plats att hänga, hängmattor/ställning

Följande aktiviteter nämndes (kvadrat underst till höger): Omklädning, byta om + basta

Övning C

I fyra mindre grupper fick deltagarna illustrera följande och redovisa i grupp:

  • Föreslå aktiviteter och karaktär för surfhusområdet – så att det kan bli en välkomnande, spännande och användbar plats – sommar som vinter.
  • Ta ställning till om aktiviteterna ska äga rum inne eller ute.

Nedan ser du ett exempel på en av gruppernas redovisning

Vidare arbete

Alla de idéer som kom fram under workshop 1 kommer bearbetas av arkitekter som tar fram två skissförslag.
Under workshop 2 kommer vi sedan utvärdera arkitekternas två skissförslag, komplettera och prioritera.

Vill du också vara med och tycka till om Stormhuset och delta på föreningens egna medlemsdialoger, så kan du enkelt bli medlem här