Parkeringsfrågan får liv igen

årsmötet den 5 februari diskuterades återigen utmaningen med parkeringsmöjligheter för surfare i Varberg.
Föreningens tidigare dialogförfrågan diskuterades såväl som kommunens svar på den samma.

Eftersom Varbergs kommuns destinationsutvecklare Magnus Thomson medverkade på årsmötet kunde han ta del av föreningens åsikter och önskan om dialog.

Magnus bekräftade tidigare svar om att parkering är en komplex fråga eftersom flera olika kommunala förvaltningar är inblandade. Kortfattat blev diskussionens slutsatser som följer:

  • Utmaningen om parkeringsmöjligheter utmed Tångkörarvägen i Apelviken kommer föreningen lyfta i samband med dialogmöten om Apelvikens detaljplan under våren 2019
  • För situationen vid Läjet tog Magnus på sig att undersöka möjligheter och fungera som kontaktperson in mot Varbergs kommuns olika förvaltningar