Varbergs Kommun

Efter några månaders tystnad från Varbergs Kommun och flera påtryckningar om svar gällande VFS inskickade önskan om dialog med Hamn & Gatuförvaltningen har föreningen äntligen fått en återkoppling

Anledning till fördröjningen visade sig vara att flera olika avdelningar är inblandade.

I korthet kan vi konstatera att Hamn & Gatuförvaltningen håller med om något, dissar något och hänskjuter något till framtiden – Det är i alla fall ett genomarbetad svar.

Situationen vid Läjet upplevs som det enda område vi kan gå vidare med och diskutera med kommunen i dagsläget.

Nedan ser du kommunens svar i sin helhet: