Köpvillkor


Varbergs Förenade Surfare är en ideell intresseförening utan vinstintresse, vi är politiskt och religiöst obundna.Föreningen bildades 2014 för att samla surfare i de olika surfdisciplinerna kring tre kärnfrågor: mer gemenskap, värna våra surfspots samt att vara en samlad röst för Varbergs surfcommunity.

Medlemsvillkor

Dessa medlemsvillkor gäller mellan dig som privatperson och Varbergs Förenade Surfare (802487-8632), nedan angiven som föreningen. Genom att du blir medlem godkänner du dessa medlemsvillkor, vilka kan komma att uppdateras. Det här är den senaste versionen. Om du inte godkänner våra ändringar har du alltid rätt att avsluta ditt medlemskap i föreningen.

Genom att betala ditt medlemskap accepterar du att föreningen sparar dina personuppgifter och behandlar dem i enlighet med de ändamål som framgår nedan.

Medlemskategorier

Föreningen har två medlemskategorier. Medlem och Familjemedlem.
Flera medlemmar i ett hushåll på samma adress har möjlighet att erhålla familjemedlemskap.
Ditt medlemskap är personligt och kan inte överlåtas eller användas av annan.

Medlemsperiod

Medlemsavgiften gäller per kalenderår.
I god tid innan din aktuella medlemsperiod tar slut kommer du få ett e-postutskick av oss där du erbjuds att förnya och fortsätta ditt medlemskap ytterligare ett år.
Om du gör medlemsanmälan för fler personer än dig själv i ditt hushåll kommer alla få samma medlemsperiod som du.

Distansavtalslagen

Du har 14 dagars ångerrätt enligt distansavtalslagen när du tecknar ditt medlemskap via föreningens webb. Om du ångrar ditt köp kontaktar du styrelsen på info@varbergsforenadesurfare.se eller via telefon 073-24 12 433 innan ångerfristen går ut.

Återbetalning av betald medlemsavgift görs till dig så snart som möjligt efter att du meddelat oss om att du vill ångra ditt köp.

Avtalstid och medlemskapets upphörande

Dessa villkor träder i kraft i samband med att du registrerar, samt betalar ditt medlemskap och gäller tillsvidare.
Föreningen förbehåller sig rätten att dra in eller avsluta ditt medlemskap vid skälig misstanke om otillåten användning eller missbruk av våra tjänster, brott mot våra medlemsvillkor, bedrägerier eller andra liknande händelser och beteenden.

Hur vi behandlar dina uppgifter

När du blir medlem i föreningen lagrar vi de uppgifter du lämnar i din anmälan samt betalningsinformationen i vårt medlemssystem.

Från den 25 maj 2018 ersätts personuppgiftslagen av EU:s nya dataskyddsförordning GDPR (2016/679), om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter. Dessa lagar har till uppgift att skydda din personliga integritet. På  Datainspektionens webbplats  kan du läsa mer.

Föreningens styrelse är personuppgiftsansvarig för dessa uppgifter. I vår integritetspolicy kan du ta del av mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har i förhållande till dessa.

Om du adderar personuppgifter om andra personer är du ansvarig för att föreningen får behandla även de personuppgifterna i enligt med integritetspolicyn. Det kan till exempel ske vid familjemedlemskap där du anmäler fler än dig själv som medlem.

Vilka personuppgifter som behandlas

Föreningen sparar bara de uppgifter som är relevanta. De uppgifter vi behöver är ditt namn, postadress samt e-postadress. Eftersom föreningen i dagsläget inte är berättigad till kommunalt stöd, sparar vi inte personnummer.

Vad vi använder dina personuppgifter till

Vi behöver dina personuppgifter för att administrera ditt medlemskap, kunna informera dig kring bokade aktiviteter och för att förse dig med viktig information om ditt medlemskap och dina medlemserbjudanden.

Vi använder även personuppgifterna som underlag för statistik och till att kunna upprätthålla en god medlems- och registervård.
Inga personuppgifter säljs vidare till andra organisationer eller företag.

Lagring av dina uppgifter

Dina personuppgifter sparar vi i vårt medlemssystem.
Vi sparar uppgifterna upp till ett (1) år efter ditt avslutade medlemskap.
Enligt Dataskyddsförordningen har du rätt att bli glömd. Vi raderar då dina personuppgifter.
Du kan även närsomhelst begära att dina uppgifter raderas.

Vi behandlar och lagrar endast de personuppgifter som är nödvändiga för att vi ska kunna fullgöra ovanstående ändamål. Om du inte är nöjd med vår hantering av dina uppgifter finns möjlighet att anmäla detta till  Datainspektionen.

Ha koll via medlemssidan

Via webbtjänsten medlemssidan kan du logga in för att se och ändra dina personuppgifter, (byta lösenord, avregistrera dig från nyhetsbrevet, etc).

Om du har frågor kring hanteringen av dina medlemsuppgifter så mejla oss på: info@varbergsforenadesurfare.se eller via telefon 073-24 12 433

Varbergs Förenade Surfare – februari 2019