Kostängsel på stranden vid Läjet/södra näs

Stranden vid Trulsa gata, södra näs är en mycket bra riggyta i anslutning til en av de mest populära kitesurfställena i Varbergs kommun. Samtidigt är stranden även betesmark för kor. I år har ett nytt stängsel satts upp i vattenbrynet vilket ställer till det för surfare och har orsakat en våg av åsikter på sociala medier..

Tisdag den 30 maj hade Varbergs Förenade Surfare ett möte tillsammans med representanter från Varbergs kommun och arrendatorn (bonden) på plats i södra näs.  Det är ett ungt par som tar över betesmarken då den tidigare bonden pensionerades. I samband med byte av arrendator tillkom strängare krav för stängsel från miljö och hälsoskyddsförvaltningen.

Kommunen och bonden har därför tidigare varit på plats gemensamt för att få till en lösning som fungerar för så många som möjligt. Denna lösning var tänkt med flertal grindar genom hagen så badare, personer med hundar och vindsurfare skulle kunna nå vattnet. Stängslet skall vara av slät lina och inte taggtråd. Samtidigt som korna själva skall kunna gå mellan flertal sammanlänkade hagar på södra näs. Korna behövs för att inte växtligheten skall ta över och helt växa igen.

Representanter från Varbergs Förenade Surfare framförde att det primärt är kitesurfare som använder stranden/riggytan och illustrerade vilka problem som uppstår för kitesurfare med stolpar och stängsel när en skall rigga utrustning med 25m linor.

Istället för att stängsla in längs strandkanten parallellt med parkeringen föreslogs att skapa en ”fri” riggyta närmast stranden och behålla kossornas passage utmed staketet närmast parkeringen.

För surfare blir det förvisso ett till stängsel att kliva över/under i förhållande till hur det ser ut i dag, men vi får en helt fri yta att rigga på. För att inte denna strandyta skall växa igen likt 6’e vik kan det bli aktuellt att tillfälligt några veckor på sommaren stängsla in så korna får beta på strand/rigg-ytan också. Det vore trots allt trist om det växer upp vass och annat som riskerar att förstöra utrustning. Efter mötet var samtliga parter nöjda med förslaget/lösningen.

Vi återkommer inom kort med skissar på hur det kan komma att se ut.