Förslag till stadgar för ideella föreningen Varbergs Förenade Surfare

Vår förening fortsätter utvecklas och vi blir allt fler medlemmar. För tillfället har föreningen fem bodar för uthyrning av förrådsplatser och vi arbetar för ett Stormhus i Apelviken.

Allt eftersom föreningen utvecklas ser vi även ett behov för att vara bättre anpassade till att föreningen nu hanterar vissa ekonomiska värden.

En arbetsgrupp fick därför i uppdrag att se över våra stadgar och har i detta arbete tagit hjälp av Coompanion.

Vi har också lagt till en viktig punkt om valberedning. Skrivit en allmänt hållen värdegrund samt vidgat urvalet om föreningen skulle upplösas.

Nedan hittar du förslaget till stadgar inför det kommande årsmötet:

[LÄNK: FÖRSLAG-Stadgar-för-Varbergs-Förenade-Surfare-rev-3-3]