Vad innebär steg1?

Planerna för Stormhuset är fortfarande högst aktuella, men styrelsen önskar att dela arbetet upp i mindre etapper framför att börja bygga Stormhuset med en gång. Vi är övertygad om fördelarna med att successivt ta surfparkeringen i anspråk och under tiden bygga engagemang och ägarskap bland medlemmarna genom att de är delaktiga i utformningen av Stormhuset.

Som steg1 avser VFS att bygga ett första brädförråd under sommaren 2021. I förrådet kommer vi att inrätta ca 25 bås för surfutrustning som kommer att hyras ut till VFS medlemmar likt brädeboa på piren i läjet.

Vi ser att det är i samklang med en längre utveckling där färre kommer att ta bilen till surfet och där parkeringsmöjligheterna dessutom kommer att begränsas.
Vi vet att det redan nu finns efterfrågan på brädbås och vi tror att det kommer att ge oss ett gott bidrag till löpande driftskostnader för Stormhuset.

Föreningen har nyss fått bygglov för brädförrådet. Vi baserar det på 2st 20 fots containers. Det är en billig, flexibel och hållbar grund. Med tanke på platsens känslighet kommer vi att klä in hela förrådet med en rå träpanel och lägga ett sedumtak. Runt förrådet kommer vi att bygga väggfasta sittrappor som inbjuder till lä, sol och utsikt. Placeringen av förrådet har också optimerats för detta

Den förarlösa buss som i sommar trafikerar Tångkörarvägen har sin vändzon på surfparkeringen. Vid bussens vändplats blir det utrymme för grillning med sittplatser. Dessa kommer även finnas kvar efter att bussen slutat rulla.

Beviljade bidrag

Att vi som förening har möjlighet att förverkliga steg1 för Stormhuset och återigen ta platsen i anspråk är helt och hållit tack vare Varbergs Sparbank genom Sparbanksstiftelsen Varberg.