Ett annorlunda årsmöte 2021

Allt är ju inte som det brukar i och med corona-pandemin, så i år försökte vi ett nytt och oprövat sätt att genomföra ett årsmöte på.

För att formellt kunna lägga 2020 till handlingarna beslutade styrelsen ett digitalt tillvägagångssätt. Samtliga registrerade medlemmar, fick epost från styrelsen med följande dokument:

  • Årsberättelse
  • Beslutsagenda årsmöte
  • Resultaträkning 2020
  • Balansräkning 2020
  • Revisionsberättelse

Medlemmar kunde sedan läsa igenom underlaget i lugn och ro för att återkomma ifall de bifaller eller motsätter sig något förslag.

Ja, det är ju inte lika roligt som att träffas på riktigt – men vi hoppas att det funkar för de flesta.

//Styrelsen