Workshop om cirkulärt nyttjande

Ja, vi vet.. cirkulärt vad är det??

26 september deltog Varbergs Förenade Surfare i en workshop med syftet att undersöka temat: Hur skapar vi liv i Stormhuset dygnet runt, året runt?

Workshopen arrangerades som en del av det Vinnova finansierade projektet Arena, där Näringslivs- och destinationskontoret (NOD) är projektägare och RISE institutet är projektpartner

Träffen handlade om att undersöka hur man kan öka nyttjandet av det kommande Stormhuset på bästa sätt. Det vill säga hur fyller vi huset till 100%  och hur arbetar vi för att det inte står tomt delar av året.

Det var många bra förslag som lyftes under träffen, men ett tema var återkommande: Att utgå från kärnverksamheten i Stormhuset, alltså surfarna själva.

Likaså låg fokus på de mjuka värdena: hur skapar man en rik gemenskap och skönt häng året om?

Hanna Nilsson och Kjell Sallén från Varbergs Förenade Surfares styrelse redovisade för övriga deltagare vilka behov som föreningens medlemmar själva hade nämnt vid senaste medlemsträff.

Nästa steg för Stormhuset är att landskapsarkitekter, fastighetsbolag och experter från olika kommunala förvaltningar jobbar vidare med detaljplanering.

Från föreningens sida hoppas vi att de olika kommunala förvaltningarna tar vara på workshoppens resultat och att det även i fortsättningen kommer vara en process där surfarna får vara med på detaljerad nivå så att vi börjar ta ägarskap av huset och platsen.

Vi kanske kan börja redan nu med att ta platsen i anspråk genom tex förvaringsplatser som Brädeboa, vindskydd med utsikt eller trevliga grillplatser.


Klicka på bilden nedan för att läsa om workshopen hos Näringslivs & Destinationskontoret på Varbergs Kommun.