Äntligen sluttjafsat om vindriktningar

Eftersom Varbergs vågor skapas av vind, är just vind ett omtyckt diskussions-ämne för de som surfar eller vistas vid kusten.

Här är lite bra-att-komma-ihåg fakta så du kan briljera på stranden nästa gång.

Eller så kan du se det som statistiskt underlag för när du ska begära ledigt…

Vindriktning

De flesta vet att Sverige ligger i det så kallade västvindsbältet, vilket innebär att den vanligaste vindriktningen för den ostörda vinden är västlig eller sydvästlig. Här på västkusten finns det inte så mycket som stör vinden, vilket gör att den vanligaste vindriktningen är just västlig eller sydvästlig.

  • Men, hur vanlig är vanlig?
  • Är den vanliga vindriktningen lika vanligt över hela året?
  • Skiljer vindriktning och styrka beroende på årstid?

Vad är en vindros?

En vindros är en illustration som ger överblick över de dominerande vindriktningarna och vindhastigheterna.

Vindrosen visas som en cirkel där armarna visar frekvensen för olika vindriktningar. Ju längre armen är, desto vanligare är vindriktningen.

Ringarna i vindrosen är ett hjälpmedel för att se hur många procent av tiden en viss vindriktning har förekommit.

Armarna är även färgkodade, där färgerna anger den vanligaste vindhastigheten för given vindriktning.

Varbergs vindrosor

Nedanstående vindrosor för Varberg är baserade på SMHI’s data från ett meteorologiskt typår över perioden 1981-2000.
Angivna vindstyrkor är m/s.

Den första figuren visar att de dominerande vindriktningarna på årsbasis i Varberg är V-SO.

Men vi nöjer oss inte där. Nedan ser ni vindrosor för varje årstid.

Vinter = dec-feb

Vår = mar-maj

Sommar = jun-aug

Höst = sep-nov