Danmark visar vägen, igen…

Begreppet Cold Hawaii är inte bara en benämning för 31 registrerade surfställen på den danska västkusten. Det är även ett registrerat varumärke och Thisted kommuns officiella platsvarumärke sedan några år tillbaka.

Men de i Danmark ville mer, och 2015 föreslog Thy Cable Park för Thisted kommun att man kunde utveckla deras anläggning i Synopal hamn i Thisted by.

Genom att använda namnet Cold Hawaii Inland menade de att man kunde sammankoppla Vesterhavet och surfområdena i Cold Hawaii med Limfjorden – på tvärs av kommunen.

Cable Parkens anläggning i Synopal hamnen skulle bidra till att samla föreningar, utbildningsinstitutioner, invånare och turister i ett större erbjudande som stödjer kommunens insatser om inflyttning och turism – De ville stärka kommunens attraktionskraft helt enkelt.

Med bra erfarenheter från Cold Hawaii arbetet gillade Thisted kommun förslaget och i 2016 beviljade de medel för att vidareutveckla det.

Under arbetet upptäckte kommunen att det fanns förutsättningar att uppnå synergieffekter mellan flera projekt längs Limfjorden ifall man såg utveckling av faciliteter för vattensport i en större sammanhang och inte bara för Synopal hamnen.

Därför beslutade Thisted kommun även att genomföra ett projekt som skulle kartlägga vilken potential som fanns längs Limfjorden och vad som saknas för att kommunen kunde kalla sig ett: ”nationellt centrum for friluftsliv och vattenaktivitet”.

Vision

Arbetet konkretiserades i en vision for Cold Hawaii Inland: Att sammankoppla Vesterhavets många aktiviteter till de lugnare vatten i Limfjorden genom en gemensam identitet, som återspeglar Thys maritima DNA.

Rent konkret skulle Cold Hawaii Inland innehålla:

  • En rad fysiska faciliteter som tar hänsyn till det specifika områdets unika natur.
  • Faciliteter som säkerställer en optimal före-under-och-efter-upplevelse för både erfarna och nybörjare inom vattensporter.
  • Ett sammanhang mellan faciliteterna via en designmanual.
  • Faciliteter som kan användas av flera målgrupper.
  • Möjligheten att genomföra större events.

Uppdrag

Sommaren 2017 gjorde Thisted kommun en upphandling/uppdragsbeskrivning om vilka förväntningar man hade till uppgradering av existerande och kommande faciliteter samt en önskan om en designmanual till Cold Hawaii Inland.

Hösten 2017 bjöd Thisted kommun in arkitektfirmor att lämna anbud på projektet. Av 12 anmälda teams blev 5 valda för att gå vidare och fick möjlighet att ge sitt bud på, hur faciliteter och en samlad designmanual for Cold Hawaii Inland skulle se ut.

I mars 2018 beslutade Thisted kommun att det vinnande bidraget blev: ”Streck i landskapet” av Spektrum Arkitekter.
Arkitekterna fortsatte arbetet under 2018 med att inventera faciliteter på de olika platserna, möten med samarbetspartners, lokala föreningar och eldsjälar.
Med det underlaget tog de fram en genomförandebeskrivning för Cold Hawaii Inland.

Genomförande

Att en kommun gör storslagna visionära planer har vi hört förr.
Men, i Danmark tar de taktpinnen. I januari 2019 beslutade nämligen den politiska styrgruppen att sätta igång genomförande av Cold Hawaii Inland!

Thisted kommun kommer därför arbeta med tillstånd, projektering och etablering av faciliteter under 2019/2020 för följande spots:

  • Vildsund
  • Sjön Vandet
  • Synopal Hamn
  • Delar av ”den rekreativa rutten”
  • ”Vatten-shelters”

Från Varbergs Förenade Surfares sida kan vi inte annat än gratta Cold Hawaii surfarna till en mycket framsynt och proaktiv kommun.

Cold Hawaii Inland underlaget anser vi att vara så bra att vi kommer ta inspiration i det för fortsatt diskussion om Stormhusets utformning tillsammans med Varbergs kommun.

Klicka på bilden nedan för att se förslaget till Cold Hawaii Inland (PDF, 25 MB)