Avstämning angående Björkängsfrågan

På gårdagens välbesökta årsmöte var Björkäng en av diskussionspunkterna och därför hade föreningen bjudit in representanter från Varbergs kommun som vi har jobbat nära med sista tiden.

Magnus Thomson, destinationsutvecklare och Åsa Svensson, landskapsarkitekt på hamn- och gatuförvaltningen med ansvar för stränderna/badplatserna kom till årsmötet.
Lokaltidningen Hallands Nyheter var också inbjudna men valde tyvärr att missa detta fina tillfälle att följa utvecklingen i frågan.

Magnus och Åsa förmedlade budskapet från Varbergs kommun att de vill ha oss kitesurfare i Björkäng.
Enligt dem har Varbergs kommun insett vikten av att det finns ett bra kurs/nybörjarspot för att minska trängsel och olycksrisk på andra stränder och för att främja surfkulturen i Varberg.

Magnus informerade om att Varbergs kommun har träffat Länsstyrelsen på hög nivå för att framföra vikten av Björkängsfrågan. Han upplever att kommunen har haft en konstruktiv dialog med Länsstyrelsen.

Magnus och Åsa poängterade också att Varbergs kommun anser det värdefullt att ha en förening som Varbergs Förenade Surfare att föra dialog med.

Så ifall du tvekat över nyttan med att vara medlem i VFS så har du en anledning nu.
Tillsammans är vi en stark röst för surfintressen i Varberg!

Det som börjar utkristallisera sig är att det kommer att bli en ”zon-indelning” där kitesurfare respektive badare har företräde. Det kommer också att bli tydligare skyltning som visar var och vad man får göra, detta kommer inte bara gälla kite utan även badare, hundägare mm.

Gränsen till natura2000-området (kommande naturreservat) kommer att märkas ut för att det ska vara lätt att hålla sig inom zonen osv. Bland annat hade Länsstyrelsen som förslag att lägga sten i vattnet för att markera gränsen, något som årsmötet starkt avrådde ifrån av naturliga skäl och detta är redan framfört av kommunen till Länsstyrelsen!

Föreningen har redan bokat in uppföljande möten med representanter för Varbergs kommun inom kort för att diskutera mer detaljer.

Vi tror att Björkäng kommer att bli ännu bättre framöver med lite mer struktur och uppstyrning men samma sköna atmosfär!

Flera medlemmar passade även på att köpa #savebjörkängs sköna t-shirt, ta chansen du med och bli snyggast på after beachen i sommar!

http://vindenvbg.tictail.com/product/t-shirt-save-björkäng

Vad händer nu?

  • Fortsatt dialog med Varbergs Kommun
  • Markering av gränser 2019
  • Skyltning:
    • Tillfällig skylt 2019
    • Permanent skyltning 2020, Varbergs Kommun & Länsstyrelsen
  • Informationsmöte 2019
    • Vattenkvalitet, gränsmarkeringar, Natura2000 och framtida naturreservat