Vågat Vattentorn

Att Varberg växer är de flesta väl medvetna om, men det betyder också att kommunen måste ha framförhållning och säkra upp grundläggande infrastruktur som dricksvatten.

För att säkra leverans av dricksvatten behöver man ett vattentorn. Det är kanske inget man tänker på i vardagen och vattentorn brukar sällan vara annat än just ett runt torn.

Men våren 2018 fick kommunala VIVAB en idé om att Varbergs nya vattentorn skulle vara lite extra allt!

De utlyste en arkitekttävling där arkitektfirmor fick möjlighet att komma med designförslag där utformningen skulle vara: Kreativ, djärv och bli ett signum för Varberg.

Den 7 november 2018 beslutade VIVAB att det vinnande bidraget blir ”VÅGA” från White arkitekter.

Riktigt snyggt tycker vi, och vi är övertygade om att vattentornet kommer stärka Varbergs identitet som kuststad där surf och vattensport länge har varit etablerat.

Det nya vattentornet kommer bli ca 150 meter långt och stå på 30 meter höga pelare. Det kommer stå på Bastekullen i Träslöv och synas både från staden och från motorvägen.

Förhoppningsvis kan det nya vattentornet bli ännu ett unikt landmärke för Varberg tillsammans med Fästningen, Kallbadhuset och radiostationen Grimeton.

Byggstart planeras i början av 2020 och två år senare ska det vara klart.

Läs mer om Varbergs nya vattentorn på VIVAB’s hemsida