Varbergs Förenade Surfare fortsätter diskussionen med Länsstyrelsen

Som ni vet har Varbergs Förenade Surfare haft fortsatta möten med Länsstyrelsen gällande utökat naturskydd i Björkäng och ett eventuellt surfförbud.

Föreningen hoppas på, att genom dialog kunna lösa ett tillvägagångssätt så surfing kan vara kvar i Björkäng utan att störa fågellivet.

Vi behöver dock komma överens med Länsstyrelsen om vilka områden som berörs och under vilka tidsperioder.
Vi ville vara väl förberedda inför dagens möte med Länsstyrelsen och Varbergs kommun.

Därför valde vi att mäta olika avstånd med laser för att ha bra underlag inför diskussionerna om framtida naturreservat i Björkäng.

Vi kan inte gå in på några detaljer i nuläget men efter dagens möte är vi positiva till att vi kommer fram till en bra lösning i Björkäng framöver!

Varbergs Förenade Surfare jobbar aktivt med frågan och fler möten är planerade med Länsstyrelsen. Länsstyrelsens plan är att naturreservatet är klart till mars 2019.

Ovan ser ni ordförande Kjell Sallén på stranden i Björkäng.