Varbergs Förenade Surfare fortsätter diskussionen med Länsstyrelsen

Den senaste tiden har Varbergs Förenade Surfare haft fortsatta möten med Länsstyrelsen gällande utökat naturskydd i Björkäng och ett eventuellt surfförbud.

Föreningen hoppas på, att genom dialog kunna lösa ett tillvägagångssätt så surfing kan vara kvar i Björkäng utan att störa fågellivet.

Från föreningens sida är vi försiktigt positiva till samtalen, men det finns ett antal frågor som kvarstår. Vi behöver bland annat komma överens med Länsstyrelsen om vilka områden som berörs och under vilka tidsperioder.

Varbergs Förenade Surfare jobbar aktivt med frågan och fler möten är planerade med Länsstyrelsen under hösten. Länsstyrelsens plan är att naturreservatet är klart till mars 2019.

Under hösten och vintern ska länsstyrelsen även göra en inventering av det övervintrande fågellivet i området. Någon sådan inventering har nämligen inte gjorts sedan 1970-talet.

 

Lokaltidningen Hallands Nyheter skrev även en artikel om ämnet i dagens tidning.
Tyvärr är artikeln bakom en betalvägg – men nedan finns en direktlänk.