Varför är Varbergs Förenade Surfare engagerade i Björkängsfrågan

Från föreningens sida vill vi gärna sätta utmaningen om ett utökat naturskydd i Björkäng och ett eventuellt surfförbud i ett större perspektiv.

Centrala Varberg har förvisso fantastiska förutsättningar för surf, men det är viktigt att komma ihåg att det inte är tillåtet att surfa på stora delar av Varbergs kuststräcka.

Att det förekommer surfförbud längs stora delar av Varbergs kuststräcka kan låta kontroversiellt med tanke på den surfinspirerade vägskylten utmed E6/E20.

Det är tyvärr få som inser det, men det råder surfförbud längs hela den södra kuststräckan från Träslövsläge till Falkenbergs kommungräns – förutom en liten avgränsad yta vid Björkängs camping.

Det är denna lilla avgränsade yta vid Björkäng som vi arbetar för att inte ska bli ännu mindre, eller helt försvinna.

För att kunna driva denna fråga effektivt känns det bra att föreningen Varbergs Förenade Surfare har kommit till i ett försök att skapa en samlad röst för surfare samt värna våra platser.

Nedan ser du en bild på gällande naturskydd utmed Varbergs södra kuststräcka

Nedan ser du en bild på befintligt surfbart område vid Björkängs camping.

Vill du själv utforska vilka naturskydd som gäller utmed kuststräckan kan du klicka in på Naturvårdverkets kartfunktion HÄR