Debattartikel i Hallands Nyheter

Varbergs Förenade Surfare upplevde förra månadens fältmöte med Länsstyrelsen som försiktigt positivt – men uppenbarligen var det inte ömsesidigt.

Trots försök till konstruktiv dialog med Länsstyrelsen, har de valt att se bort från föreningens inspel om vilka områden som nyttjas och gå vidare i sitt arbete om nytt utökat naturreservat, söder om Björkäng. Det innebär i praktiken att surfing blir förbjudet.

Som en reaktion på Länsstyrelsens beslut, ställer vi oss bakom en debattartikel som ifrågasätter grunderna för ett förbud.

Debattartikeln följer i sin helhet nedan och du kan även läsa den via Hallands Nyheter HÄR

Länsstyrelsen förbjuder kitesurf utan belägg

Har man ens tagit hänsyn till andra faktorer?

Finns det evidensbaserad kausalitet mellan kitesurf och dess påverkan på fågellivet? Nej hävdar vi!

Häromdagen kunde vi läsa i HN att Länsstyrelsen vill förbjuda kitesurf i Björkäng. Bakgrunden är det meddelande som Länsstyrelsen skickat ut (515-5035-18). Där förkunnar de att ”kitesurf i området bedöms kunna störa fågellivet och bedöms behöva tillstånd enligt 7kap. 28a§ Miljöbalken”. De skriver även, ”Enligt Länsstyrelsen är störningar från kitesurf på fågellivet att betrakta som betydande störningar”.

Vi återkommer till varför vi inte delar deras bedömning. Först vill vi ge vår syn på varför Björkäng är viktigt för kitesurf. Man kan dra paralleller till skidåkning. Nybörjare åker i barnbacken och de duktiga i svarta pister. Björkäng är kitesurfares barnbacke. Läjet och Apelviken motsvarar svarta pister. Stänger man barnbacken tvingas nybörjare åka i den svarta pisten.

I Miljöbalken 7:28a§ står ”Tillstånd krävs för att bedriva verksamheter eller vidta åtgärder som på ett betydande sätt kan påverka miljön i ett naturområde…” Vad innebär formuleringen ”på ett betydande sätt” och på vilka fakta kan Länsstyrelsen hävda att kitesurf har en störande effekt? Vi har sökt i rättspraxis utan att finna vägledning eller prejudikat. Som kuriosa kan man nämna att Miljööverdomstolen anser att uppförande av en 3G-mast i ett Natura2000-område inte är att anse som tillståndspliktigt då det inte ansågs ha påverkan på området på ett betydande sätt. (MÖD 2006:43) Samma bedömning görs angående uppförande av ett avfallskraftvärmeverk i anslutning till ett Natura 2000-område. Miljööverdomstolen skriver i sina domskäl ”den ansökta verksamheten inte på ett betydande sätt kan påverka miljön i området. Verksamheten är därmed inte tillståndspliktig enligt 7 kap. 28 a § miljöbalken.” (MÖD203:139)

3G-master och kraftvärmeverk anses inte på ett betydande sätt påverka. Länsstyrelsen gör ändå bedömningen att kitesurf gör det!

Naturvårdshandläggare Ingegerd Svensson har skrivit ovan nämnda meddelande. Vad hon tidigare sagt kan man läsa i HN 120717 då hon var observatör på en flyguppvisning över Getterön. Ingegerd sa då ”Fåglarna blev onekligen väldigt störda under själva flygningarna. Det var stora mängder som flög upp och höll sig i luften och vissa försvann helt från området. Däremot är det svårare att bedöma långsiktiga konsekvenser” samt ”Det finns helt enkelt inte jättemycket kunskap om hur vi ska tolka beteendet fåglarna visade upp”.

Det finns dock en studie, Kitesurfing and birds – a review (2017). Slutsatsen är att kitesurf kan störa fågellivet men inte mer än annan aktivitet som promenerande och bad (kanske även fågelskådning?).

När Länsstyrelsen bestämt sig för att kitesurf är boven i dramat så anser vi att man fiskar i grumligt vatten med grov yxa. Har man ens tagit hänsyn till andra faktorer? Länsstyrelsen skall nu göra en inventering, den förra var på 70-talet. Kitesurf har funnits i Björkäng i 15 av dessa 50 år!

Hur ser Varbergs kommun på detta? Vad anser Stenkil och Nilsson om att Länsstyrelsen förstör den verksamhet som under lång tid byggt upp Varbergs varumärke som en ledande surfdestination?

Vi uppmanar företrädare för Länsstyrelsen och kommunen att boka en kurs hos någon kiteskola när det är dags för konferens. Vi lovar att ta emot er med öppna armar!

Fördomar sparar verkligen tid. Man kan bilda sig uppfattningar utan att bekanta sig med fakta.

-E.B. White

Simon Jonasson, kitesurfare

Arild Kristiansen, Surfskolan

Patrik Johansson, Surfers Paradise

Kjell Sallén, Varbergs Förenade Surfare