Snabb återkoppling från Länsstyrelsen

Länsstyrelsen anser att fågellivet söder om Björkäng hotas av otillåten surfing i en sådan grad att de vill kraftigt begränsa, eller till och med förbjuda surfing i Björkäng!

Varbergs Förenade Surfare upplevde förra månadens fältmöte med Länsstyrelsen som försiktigt positivt – men uppenbarligen var det inte ömsesidigt.

I ett brev till föreningen informerar Länsstyrelsen om att befintligt tillståndskrav inte har efterlevts och att kitesurfingen är så omfattande att fågellivet hotas.

I sitt brev till föreningen anser Länsstyrelsen det numera klarlagt att tillstånd krävs för både enskilda och organiserade surfare (skolverksamhet). Inför häckningssäsongen 2019 behövs alltså tillstånd för att surfa i Björkäng.

I sammanhanget är det anmärkningsvärt att sedan mötet i april 2013 har det inte förekommit någon information från Länsstyrelsen om hur ett tillståndskrav ska hanteras eller hur man ansöker om ett sådant..

Trots försök till konstruktiv dialog med Länsstyrelsen, har de valt att se bort från föreningens inspel om vilka områden som nyttjas och gå vidare i sitt arbete om nytt utökat naturreservat, söder om Björkäng. Det innebär i praktiken att surfing blir förbjudet.

Varbergs Förenade Surfare är inte emot bildandet av ett naturreservat. Ett naturreservat skulle till skillnad från ett Natura 2000-område innebära att reglerna blir tydligare.

Föreningen kan således acceptera vissa restriktioner. Föreningen är dock emot ett totalförbud samt de omfattande avgränsningar som det föreslagna naturreservatet skulle innebära.

Länsstyrelsen avser att skicka ut ett förslag till beslut om naturreservat till markägare och andra intressenter under vintern 2018 och avser att fatta beslut under våren 2019.

Varbergs Förenade Surfare kommer att få möjlighet att lämna synpunkter på̊ förslaget.

 

Lokaltidningen Hallands Nyheter skrev en artikel om ämnet i dagens tidning.

Tyvärr är artikeln bakom en betalvägg – men nedan finns en direktlänk.