Länsstyrelse vs Surfare

Efter fem års tystnad gällande utökat naturskydd vid Björkäng, bjöd Länsstyrelsen in surfrelaterade verksamheter till informationsmöte.

Anledning till mötet var Länsstyrelsens planer om bildandet av ett nytt naturreservat med restriktioner mot kite- och vindsurfing.

Varbergs Förenade Surfare deltog på mötet tillsammans med Arild Kristiansen från Surfskolan, Patrik Johansson från Surfers Paradise och Henrik Fahlén från Fahlénsurf.
Dessutom närvarade destinationsutvecklare från både Varbergs och Falkenbergs Kommuner.

Sammanfattning

Mötet började med en promenad vid stranden för att få överblick över området samt vilka förhållanden som råder. Surfarna informerade om hur och vart man riggar utrustning samt genomför kitekurser.

Därefter fortsatte mötet vid campingen där Länsstyrelsen informerade om sitt uppdrag samt planer om nytt naturreservat.

Länsstyrelsen var tydlig med att endast sakägarekan överklaga ett beslut om nytt naturreservat. Sakägare i detta ärende är i princip endast markägare vilket gör att inte ens Varbergs Kommun kan överklaga eftersom kommunen inte äger mark i området.

Mötet var således endast ett informationsmöte om Länsstyrelsens planer. Från föreningens sida upplevde vi dock stämningen som konstruktiv.

Surfarna informerade om att man var emot ett totalförbud, men skulle kunna acceptera vissa restriktioner. Att Björkäng är en viktig plats för kitesurf-nybörjare och en av nordens bästa nybörjarställen.

Surfarna förtydligade med hjälp av kartor vart det surfas och menade att man borde kunna komma fram till en lösning om begränsning av vart man surfar i stället för ett totalförbud.

Surfarna framförde att även om ett naturreservat med förbud skulle bildas så är det inget som hindrar privata surfare att surfa vid Björkäng.

Man ansåg istället att det vore bättre att samarbeta med befintliga skolverksamheter om vilka platser och tider man fick utöva sin verksamhet på. På så sätt kunde instruktörer bistå Länsstyrelsen i att förmedla information till andra surfare om vilka regler som gällde på plats.

Varbergs Förenade Surfare informerade om att i fall Björkäng stängs för surf, så kommer trycket på Apelviken och Läjet att bli ohållbart. Resultatet skulle bli markant ökad risk för skador samt konflikt mellan badande och surfare.

Vid mötets avslutande informerade Länsstyrelsen om att de skulle ta till sig informationen och att ärendet sedan skulle skickas på remiss senare under sommaren.

Från föreningens sida upplever vi att vi kunde förmedla våra åsikter om Björkäng och eftersom stämningen upplevdes försiktigt positiv så hoppas vi Länsstyrelsen har lyssnat.

Vi väntar spänt på återkoppling och nu får vi se om det går fem år igen innan nästa steg.