Kallelse till ÅRSMÖTE

Tid: Tisdagen 3 maj, kl 19.30
Plats: Konferenslokalen vid Handlar’n i Apelviken.

Förutom de vanliga formalia kommer vi att diskutera vilka frågor som är viktiga för oss och vad vi skall arbeta med.

Kom och säg vad DU tycker.

Väl mött/ Styrelsen