Vi är många som önskar att Surfparkeringen skall återfå sin tidigare betydelse som kulturpunkt för surfare.

Varbergs Förenade Surfare försöker få igång ett projekt tillsammans med Varbergs kommun med målet att göra ett test redan säsongen 2015.

Föreningen önskar att få till ett projekt som är öppet och inkluderar och ger möjligheter för alla, inte bara surfare.

Vi behöver dina synpunkter om projektförslaget och vi kommer att skicka ut ett separat frågeformulär om detta.