Länstyrelsen planerar nytt naturskyddsområde.

Sedan informationsmötet med Länsstyrelsen i april 2013 gällande utökat naturskydd i Björkäng har det inte kommit någon ny information i ärendet.

Det har inte heller förmedlats någon information om hur ett eventuellt tillståndskrav ska hanteras.

Det känns dock bra att föreningen Varbergs Förenade Surfare har kommit till i ett försök att skapa en samlad röst för surfare samt värna våra platser.

Stranden i Björkäng, söder om campingen är vidsträckt och har under lång tid använts av kitesurfare och av anordnare av kitesurfkurser. Tidvis kan så många som 5-6 arrangörer och 50 kitare hålla till i södra Björkäng.

Varbergs Förenade Surfare anser att i fall södra Björkäng stängs för surf, så kommer trycket på Apelviken och Läjet att bli ohållbart. Den nuvarande, fungerande, ordningen kommer att brytas ned och risken för konflikter kommer öka markant.

Varbergs Förenade Surfare arbetar för att den norra begränsningen av det kommande naturskyddsområdet skall gå vid Törlans utlopp, samt att informationen med skyltar och bojar förbättras.

Ett förslag från Länsstyrelsen går troligtvis ut på remis hösten 2015 – Föreningen bevakar ärendet.