Kan det bli Surfhus i Apelviken?

Inte mycket har förändrats i Apelviken under de senaste 50 åren. Förutom att antalet besökare och fordon mångdubblats.

Trafiken på sommaren stavas ofta KAOS. Och ett bestående minne för en besökare är inte sällan parkeringsböter. Att gå längs vägen på natten känns mer riskfyllt än BASE- jumping.

Men nu verkar det som att förbättringar är på gång. Gång/cykelbana. Förbättrad tillgänglighet. Belysning. Uppstyrda parkeringar. Lekplatser. Och ett förslag till Surfhus!

Ett underlag till ny stadsplan är framtaget och skall upp i Kommunstyrelsen under tidig vår.

Varbergs Förenade Surfare har bidragit till underlaget, vi tycker förslaget är bra och vi kommer engagera oss i debatten.