Föreningens första aktivitet.

I samband med Surfers Day i Apelviken syntes föreningen för första gången offentligt. Flera medlemmar bemannade föreningsflaggan på stranden, delade ut flyers och snackade surf.

Första värvade medlemmen under Surfers day var Petter Alexis, här tillsammans med Mikael Pilstrand, Magnus Wallin och Per Larsson.