Länstyrelsen planerar utökat naturskyddsområde i Björkäng.

Sedan 2004 är Galtabäck-Lynga strandängar ett Natura 2000-område.

Som de flesta vet finns Björkäng inom detta område som sträcker sig från Galtabäcks hamn i norr (Varbergs kommun) till Lyngaskär i söder (Falkenbergs kommun).

2010 gjordes Utteros, precis norr om Björkäng, om till naturreservat för att skydda fågellivet. Nu planerar Länsstyrelsen samma sak med området söder om Björkäng – Sik.

Den 9 april 2013 bjöd Länsstyrelsen in till möte med företrädare för bl.a. Varbergs kommun och kitesurfare. Här informerade Länsstyrelsen om att området har ett skyddsvärt fågelliv, att kitesurfing i området bedöms kunna störa fågellivet och kitesurfing i området därmed bedöms behöva tillstånd enligt 7 kap. 28a§ MB.

Det var är oklart om tillstånd krävs för både organiserad kitesurfing och för enskilda surfare?
Hur ett eventuellt tillståndskrav ska hanteras återstår att se?

Vi inväntar vidare information om ärendet.