Tillvägagångssätt

Få sista nytt - direkt i mailkorgen:


Surfentusiaster i Varberg har under många år arbetat för en gemensam mötesplats i Apelviken.
Med en numera godkänd detaljplan ser förutsättningarna äntligen gynnsamma ut.

Mycket förberedande jobb är gjort, men flera frågor kvarstår innan Stormhuset kan etableras.

Nedan ser du en sammanfattning av vad som är gjort och hur vi kommer fortsätta.

En gemensam mötesplats i Apelviken har diskuterats under många år.

Sedan 2011 har flertalet surfentusiaster, i olika konstellationer, medverkat vid Varbergs kommuns arbets och dialogmöten gällande Apelviken.

Efter att föreningen Varbergs Förenade Surfare bildades i 2014 har frågan drivits i projektform.

I samband med att detaljplanen blev framtagen, våren 2016, kunde arbetet konkretiseras. Föreningen påbörjade en förundersökning för att bedöma om det var realistiskt att etablera en fysisk mötesplats. Som en del av förundersökningen uppvaktade föreningen kontinuerligt Varbergs kommuns olika förvaltningar och bolag.

Våren 2018 beslutade Varbergs kommun att det kommunala Varbergs Fastighets AB skulle bygga ett eventuellt Stormhus. Under sommaren 2018 togs en preliminär kalkyl fram tillsammans med Varbergs Förenade Surfare.

Varbergs Förenade Surfare har parallellt med förundersökningen uppvaktat möjliga finansiärer. Föreningen har fått indikationer om extern finansiering, men i dagsläget är inga avtal skrivna.

Styrelsen för Varbergs Förenade Surfare upplevde förundersökningens slutsatser och förutsättningarna som tillräckligt bra för att presentera arbetet på årsmötet i februari 2019.

Du kan läsa mer om årsmötet här

Årsmötet beslutade att fortsätta arbeta för en gemensam mötesplats i Apelviken och tillsammans med medlemmar definiera Stormhusets funktioner och konkretisera konceptet.

Vi har gjort förarbetet, men nu behöver vi din hjälp att skapa det vi kallar Stormhuset!

Arbetet sker i en serie träffar under 2019.
Föreningen genomför egna medlemsdialoger inför varje workshop i kommunens designdialog.

Du kan läsa mer om kommunens designdialog här.

Efter workshopparna kommer en slutgiltig kalkyl att genomföras och utifrån denna tar föreningen ett beslut om fortsatt arbete.

Parallellt med workshopparna, fortsätter föreningen arbeta med finansieringsfrågan och förhoppningsvis leder detta till positivt beslut om projektering samt byggnation av Stormhuset.

Som medlem i Varbergs Förenade Surfare kan du påverka etablering av Stormhuset på flera olika sätt.

Bli medlem