Medlemskap 2023

kr100.00

Ta del av en stark gemenskap och hjälp oss att bli en samlad röst för att värna våra surfspots.

Medlemsavgiften gäller per kalenderår.


Artikelnummer 001_2023 Kategori

Som medlem


Stöttar du arbetet för en stark lokal surfkultur.

Bidrar du till att surfares åsikter/intressen tas tillvara och hörs.

Skapar du förutsättningar för barn och ungdomsverksamhet.

©Nicklas Elmrin   .